1 2 3 4
 
 • //
 • //
 • //

PEJABAT dan KARYAWAN AKPER YKY 2018


PEJABAT DAN STAFF AKADEMI KEPERAWATAN YKY YOGYAKARTA

TAHUN 2018

 1. DIREKTUR                                         = Tri Arini, S.Kep.Ns.M.Kep (1141 03 052)
 2. WAKIL DIREKTUR I                         = Dewi Murdiyanti PP, S.Kep.Ns.SP.Kep.M.B (1141 99 033)
 3. WAKIL DIREKTUR II                          = Rahmita Nuril Amalia,S.Kep.Ns.M.Kep (1141 10 155)
 4. WAKIL DIREKTUR III                         = Dwi Wulan Minarsih, S.Kep.Ns.M.Kep (1141 99 035)
 5. Ka.Bid Pembelajaran dan Kurikulum     = Tenang Aristina, S.Kep.Ns.M.Kep (1141 10 151)
 6. Ka.Bid Evaluasi                                    = Suhartini Rahayu Maria, S.Kep.Ns.SE,M.Kes (1141 15 173)
 7. Ka.Unit Penelitian & Pengabmas         = Siti Fauziah, S.Pd.A.Per.Pend,M.Kes (1141 16 177)
 8. Ka.Bid Laboratorium & Praktek         = Venny Diana, S.Kep.Ns.M.Kep (1141 11 159)
 9. Ka.Bid Perpustakaan                          = Amin Widyasni, A.Md (1141 12 162)
 10. Ka.Bid Kerjasama & Humas               = Nunung Rachmawati (1141 13 165)
 11. Ka.Unit Penjaminan Mutu                  = Hikmah Sobri, S.Pd.M.Kes (1141 16 176)
 12. Ka.Bag Keuangan                                = Giarto, SE (1141 08 144)
 13. Ka.Bag Administrasi Umum               = Bowo Budi Antono (1141 95 005)
 14. Ka.Bag Tata Usaha                              = Marsudi (1141 96 013)
 15. Ka.Bid Administrasi Pendidikan            = Rusmiyati, A.Md (1141 12 166)
 16. Ka.Sub Bid Teknologi & Informasi      = Rahmaddika Saputra, S.Kom (1141 16 175)
 17. Ka.Bag Kepegawaian                        = Agita Diah Purwaningrum, A.Md.Sek (1141 15 170)
 18. Ka.Sub Bag Sarana Prasarana           = Fadly Ode Abiyoga, A.Md (1141 14 169)
 19. Ka.Sub Bag Perlengkapan dan RT    = Budi Septiningsih AS, (1141 95 003)
 20. Bendahara Penerima                          = Sri Sutanti Lestari (1141 99 036)
 21. Bendahara Pengguna                         = Winarsih AMAK (1141 96 017)
 22. Staff Perpustakaan                             = Agus Suprapcaya (1141 96 012)
 23. Staff Laboratorium                            = Riza Dwi Nur Anissa, A.Md.Kep (1141 15 174)
 24. Staff Laboratorium                             = Riska Diah Anggraini, A.Md.Kep (1141 15 173)
 25. Pekarya                                                = Pairin (1141 10 152)
 26. Pekarya                                                = Aris Setya Budi (1141 13 167)
 27. Sopir                                                    = Sukardiyono (1141 01 039)
 28. Keamanan                                            = Pardiyono (1141 01 037)
 29. Keamanan                                            = Wahyu Budi Kriswanto (1141 12 164)