Struktur Organisasi


STRUKTUR ORGANISASI AKPER YKY YOGYAKARTA

 

SK-STO-BARU 

 

STO-YKY-BARU-NEW